Equip Humà

L’equip humà de l’Ajuntament d’Ullastret està integrat per totes les treballadores i treballadors públics de l’ens que tenen una relació laboral de caràcter funcionarial o laboral.

En aquest espai podreu trobar-hi la relació de llocs de treball (RLT) de tots aquests empleats públics, la plantilla de treballadors i els treballadors en conveni laboral. Conjuntament amb la relació de llocs de treball podreu trobar-hi també la informació agrupada de les retribucions que perceben aquests empleats públics segons la seva categoria laboral.