Oferta pública d’ocupació

No hi ha Oferta pública d’Ocupació de l’Ajuntament d’Ullastret pels anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 d’acord amb la legislació pressupostària de l’Estat que es dicta amb caràcter bàsic per a totes les Administracions Públiques.