Patrimoni de l’Ajuntament

El patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt de béns i drets de la seva titularitat.

La tipologia de patrimoni de l’Ajuntament d’Ullastret comprèn: els  béns de domini públic (afectats a un ús públic o a un servei públic), els béns comunals (limitat als veïns d’un municipi) i els béns patrimonials.

En aquest apartat hi podreu trobar l’inventari general de béns i drets de l’ens, la relació d’edificis i finques de la seva propietat i la seva ubicació i la relació de vehicles dels que disposa siguin de propietat o d’arrendament.