Relació de subvencions rebudes

En aquest apartat podreu veure la relació de subvencions rebudes en els diferents anys: