Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i generalment abasta un sol terme municipal, encara que també poden abastar-ne més d’un.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

  1. Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  2. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  3. Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  4. Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

Clicant aquí podreu accedir al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya on hi trobareu: