Poblat prehistòric

Poblat ibèric, un dels més importants i de més extensió. Està situat a uns dos quilòmetres del poble, sobre el puig de Sant Andreu, i hi ha instal·lat un museu monogràfic.