Contacte

Adreça: Carrer Rectoria, 5

CP: 17114

Població: Ullastret

Comarca: Baix Empordà

Telèfon: 972 757 767

Fax: 972 755 284

Horari d’atenció al públic: Dimarts, dimecres i divendres de 9 a 13 hores.

Adreça electrònica: ajuntament@ullastret.cat

Secretària-Interventora Accidental del’Ajuntament: Meritxell Tàpies

Arquitecte Municipal: Josep Hidalgo(correu: tecnic@ullastret.cat)