ACCÉS AL 1r CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2020/2021

Per fer la preinscripció al curs escolar haureu de realitzar el procediment de forma telemàtica.

Com es farà tot el procés?

  • Per mitjà telemàtic: cal adjuntar el full de preinscripció omplert amb següent documentació (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg)
  • Fotocòpia del DNI (del pare i la mare)
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Volant d’empadronament, l’aportarà l’Ajuntament d’Ullastret

Aquest imprès ha de ser enviat de forma telemàtica a través del següent link:

https://ullastret.cat/seu-electronica/seu-electronica/

Per a més informació podeu contactar amb l’ajuntament a través de les següents adreces d’email:


Informació a destacar: