escut

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2023 DE LA CORPORACIÓ

Josep Miquel Gatius Callís, Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastret, fa públic que contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 d’octubre de 2022, de la Plantilla que compren tots els llocs de treball, així com de les Bases d’execució del Pressupost i documentació annexa, exposat pel termini legalment establert, amb publicació d’edicte al BOP […]

SUBVENCIÓ

L’Ajuntament d’Ullastret ha rebut aquest any 2022 una subvenció per a la millora de l’enllumenat públic

MESURES PROTECCIÓ PER L’ATENCIÓ AL PÚBLIC A LES OFICINES MUNICIPALS

COVID-19 – MESURES DE PROTECCIÓ ESPECIAL. L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de 9h del matí a 13h del migdia, els dimarts, dimecres i divendres amb cita prèvia. L’ús de mascareta és obligatori. Utilitzeu els nostres canals alternatius per fer les vostres consultes i gestions mitjançant: Correu electrònic: ajuntament@ullastret.cat Seu electrònica Cartell […]

1 2 3 4