SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Ja s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe relatiu al Compte general de les corporacions locals.

Podeu accedir directament, tant a l’informe com als annexos, amb els enllaços següents:

Informe

Annexos